Börsstrategibloggen

Börsstrategibloggen

Välkommen!

Reglerna för strategin hittar du i menyn till höger under "Strategins regler", i samma meny hittar du även alla beräkningar. Tveka inte att komma med förslag om du saknar någon aktie där. Observera att du följer denna strategi på egen risk! Aktier varierar i värde och det finns ingen garanti för att du får insattsen tillbaka.

borsstrategibloggen@betraktelse.se

Strategins regler

Strategins reglerSkapad av Hans Böhlin 20 feb, 2010 14:57:23

Börsen följer konjunkturcykler som växlar mellan hög- respektive lågkonjunktur. Dessa cykler kan du enkelt se genom att titta på en medelvärdeskurva för 200 dagar (200dmv). Min strategi går ut på att handla efter dessa rörelser och använda denna kurva som indikator för när man ska ligga placerad i aktier, kontanter respektive Xact Bear. Resultatet jag vill se är att min portfölj utvecklas bättre än index och att den går med vinst varje år oavsett konjunkturläge.

Att börja med

- Starta en kapitalförsäkring exempelvis hos Nordnet eller Avanza. Detta är ett bekvämt sätt att spara på då du slipper deklarera.

- Välj ut 7-10 bolag att fylla portföljen med, tanken är att denna strategi ska fungera på vilka 7-10 slumpvis valda aktier från large cap som helst. Men i detta tidiga skede av beräkningar tycker jag mig kunna se ett bättre resultat om aktierna/bolagen följer kravspecifikationerna nedan. Om portföljen innehåller fler än 10 aktier minskar möjligheten att den går bättre än index.

De krav du ska ställa på de bolag du väljer är följande:

1 Bolaget ska ha stabil fundamenta bakom värderingen, stabil marknadsposition eller stabil tillväxt. Strategin fungerar för stora, konjunkturberoende bolag men inte eller sällan för små förhoppningsbolag. Finns det för många "om" och "kanske" för att det ska gå att göra någon ordentlig analys av bolaget, så går det inte. Fundamenta för värderingen av ett sådant bolag kan plötsligt kastas omkull och en enskild nyhet kan ha stor inverkan på aktiekursen.

2 Aktien ska ha betavärde över 1. Aktien ska svänga kraftigare än index.

3 Aktien ska inte bryta (fluktuera kring) 200dmv för många gånger per cykel. Då fungerar helt enkelt inte 200dmv som indikator och som du kan se i mina beräkningar så innebär det förlustaffärer.

4 Bolaget ska vara intressant. Du har investerat i ett bolag, inte köpt en lottsedel. Motivera varför du tror att ditt bolag finns kvar om 10-20 år. Det är viktigt att du väljer bolag som intresserar dig för det är viktigt att du håller dig uppdaterad och följer bolaget i nyhetsflödet. Enligt strategin är det nyheter om bolaget som ska avgöra om du mot förmodan ska överge bolaget och inte den aktuella börsvärderingen. Det kan t.ex. vara motiverat att sälja sitt innehav i ett bolag om det kommer en negativ nyhet som radikalt förändrar framtidsutsikterna.

Övergripande handelsregler:

Handeln sker i 4 steg/positioner:

1. Aktier. Du äger aktien när den befinner sig över 200 dmv (stigande konjunktur, tjurhandel).

2. Kontanter. Du har kapitalet i kontanter när både aktien och Xact Bear befinner sig under respektive 200 dmv (neutral konjunktur, kohandel).

3. Xact Bear. Du äger Xact Bear när den befinner sig över 200 dmv. (fallande konjunktur, björnhandel)

4. Skulle både aktien och Xact Bear befinna sig över 200 dmv samtidigt behåller jag det instrument som jag ligger placerad i tills den ger säljsignal och köper då det andra.

Handeln i detalj, hur beräkningarna redovisas

- Beräkningarna finns som excellfiler här i bloggen, dessa filer kan antingen öppnas eller laddas ned och sparas på din dator.

- Nyemissioner, splittar, utdelningar, skatt (räknar 1% 1:a jan varje år) och courtage (100kr per transaktion) är inkluderat de datum då aktien / Xact Bear enligt strategin ska finnas i portföljen respektive köpas och säljas.

- De gulmarkerade datumen markerar handel med Xact Bear.

- Vid varje köptillfälle handlas för maximalt möjligt belopp och vid varje säljtillfälle säljs hela innehavet, bortsett från då försäljning sker pga skattbetalning då säljs endast nödvändigt antal aktier för att täcka betalningen.

- Xact Bear lanserades 2005, första värdet för 200dmv registrerades 23 nov 2005 och första köpsignalen kom 22 maj 2006. Därför startar alla mina beräkningar på första köpsignalen efter 23 nov 2005 och handel med Xact bear börjar tidigast 22 maj 2006. Alla beräkningar sträcker sig därmed över lite drygt 4 år. Min vision är att uppdatera dem med jämna mellanrum för att lägga till år efter år och allteftersom styrka eller fälla strategin.

- Längst ner i excellfilen finns en sammanfattning över utvecklingen och hur mycket transaktionerna kostat.

- Startbeloppet i varje exempel är 100 000kr för att göra det enkelt att följa utvecklingen.

- 200 dmv och kursen gällande för aktien / Xact Bear stäms av en gång per dag. Med fördel sker detta sen eftermiddag så att man hinner reagera innan börsen stänger. Handel sker således även maximalt en gång per dag. I beräkningarna har stängningskursen använts.

Kom gärna med förslag på aktier att räkna på så att de kommer med!

Eller kommentera vad du anser om denna strategi!

För- och nackdelar med strategin

Fördelen med strategin är en begränsad risk som en långsiktig investeringshorisont medför i kombination med att hela tiden ligga rätt exponerad mot marknaden. Vilket innebär att du tjänar pengar även i en fallande konjunktur.

Nackdelen är en risk att hamna i ett stim med små förlustaffärer i en situation där antingen marknaden i stort eller en fel vald aktie inte kan bestämma riktning och ligger och fluktuerar runt 200dmv sk kohandel. Det innebär som tidigare nämnts att 200 dmv inte fungerar som indikator för den aktien och därmed att den aktien inte kan handlas enligt strategin. Bästa botemedlet mot det är att antingen köpa och behålla aktien eller kliva ur densamma ett tag tills det står klart vart det är på väg. Men kohandel är mycket sällsynt under längre tidsperioder och framtiden tyder snarare på större konjunktursvängningar än tidigare.


Fill in only if you are not real

Följande XHTML-taggar är tillåtna: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS-mallar och Javascript är inte tillåtna.
Skapad av Hans Böhlin 31 mar, 2010 22:06:55

Hej Kalle!

Nordnet.se har diagram öppna för allmänheten som fungerar, själv använder jag Avanzas program Vikingen. Vikingen är mer exakt, där kan man få ett exakt värde av 200dmv varje dag. En annan fördel med Vikingen är att man själv kan uppdatera data när man vill, på Nordnet släpar uppdateringarna efter 1 dag.

Med "högt betavärde" menar jag att det ska vara större än 1 som motsvarar index rörelser. Men betavärdet för en aktie varierar över tid, det jag ville komma åt var helt enkelt att aktien bör svänga kraftigare än index. Bra att du kommenterade det, det var otydligt.

Med "för många gånger per cykel" menar jag att det inte får ske så många gånger, när konjunkturen väl har bytt riktning från stigande till fallande eller vice versa, så att det genom många små förluster äter upp vinsten som du skulle fått från aktien eller Xact Bear.

Både betavärdet och "för många gånger per cykel" är uttryck för hur jag vill att aktien ska bete sig i grova drag och mycket svåra att ange exakta värden för.

Skapad av Kalle 31 mar, 2010 10:26:05

Intressant. Har du några tips på bra sidor för att enkelt följa 200dmv för aktier respektive Xact Bear? Det hade också varit intressant om du kvantifierat vad du menar med "högt betavärde" respektive "för många gånger per cykel".